Ik verzorg slagwerklessen, ritmeworkshops en concerten waarbij ik de slagwerk partijen voor mijn rekening neem. Doordat ik een groot deel van het slagwerkinstrumentarium bespeel kan dat zijn op zowel melodisch slagwerk (marimba, xylofoon en vibrafoon), als ritmisch slagwerk (drums en percussie). Ik heb gestudeerd op het Brabants Conservatorium in Tilburg op de afdeling geïmproviseerde muziek bij de heren Frans van Grinsven en Willem Kühne. Klassiek slagwerk heb ik daar gekregen van Mevrouw Willy Goudswaard en klassiek piano van de heer Frans van der Tak. Enkele jaren geleden ben ik begonnen met de opleiding tot dirigent slagwerk en heb ik met goed gevolg mijn dirigenten slagwerkopleiding afgesloten, waardoor ik naast spelend musicus en slagwerkdocent me ook dirigent slagwerk mag noemen. Naast dirigent slagwerk heb ik ervaring als dirigent om ook blazers te begeleiden. Deze ervaring heb ik vanaf september 2014 verder vergroot, door de opfrisopleiding Dirigent Hafabra, verzorgd door de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs te volgen.