Algemeen

Slagwerkdocent Stijn Derwig (afgestudeerd D.M en U.M aan het Brabants Conservatorium) heeft voor het basis onderwijs en de brugklas  verschillende ritmeworkshop ontwikkeld op diverse niveaus. De bedoeling van de workshops is om de deelnemers en leraar/onderwijzer ‘spelenderwijs’ ritmes te leren spelen. Bij sommige workshops hoort ook een slagwerk-methode boek vol met oefeningen en aanwijzingen.
Ik verzorg deze workshop met één dan wel meerdere docenten, naar gelang het aantal deelnemers.
De workshops kunnen in of buiten de normale muziekles plaats vinden, en kunnen in een ruime zaal van de school plaatsvinden. We gebruiken naast de instrumenten die school zelf heeft ook eigen instrumenten die we meebrengen.

Varianten

Ritmes leren via appels en peren

De doelstelling van de workshop is om de deelnemers en leraar/onderwijzer via fruitnamen ritmes te leren spelen. 
De doelgroep is groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs.
Download de folder.

Play that funky music

De doelstelling van de workshop is om samen funk muziek te leren spelen op de meegenomen slagwerkinstrumenten.
De doelgroep is groep 5 t/m 8 van het basis en de brugklassers van het voortgezet onderwijs.
Download de folder.

Rappende ritmes

De doelstelling van de workshop is om de deelnemers en leraar/onderwijzer via fruitnamen het rapritme te leren spelen, en zelf een rap te laten schrijven.
De doelgroep is groep 8 van het basisonderwijs en de brugklassers van het voortgezet onderwijs.
Download de folder.

Woody Boomwhacker

De doelstelling van de workshop is om de deelnemers en leraar/onderwijzer via fruitnamen en boomwhackers liedjes en ritmes te leren spelen. Boomwhackers zijn plastic gekleurde buizen, gestemd op toonhoogte.
De doelgroep is groep 8 van het basisonderwijs en de brugklassers van het voortgezet onderwijs.
Download de folder.